Docent

 

Jochem Schuurman is actief als orgel- en pianodocent.

 

Orgelles

De orgellessen van Jochem Schuurman sluiten altijd aan bij het niveau van de leerling, maar er wordt met duidelijke studievaardigheidsinstructies aan gewerkt om dit niveau zoveel mogelijk te verbeteren. Tijdens de lessen kunnen, afhankelijk van de interesses en doelen van de leerling, verschillende zaken aan de orde komen zoals uitvoeringspraktijk, registratie, harmonisatie, improvisatie en kerkelijk orgelspel. Ook wordt er aandacht besteed aan de werking van het instrument zelf en wordt er achtergrondinformatie bij de lesstof gegeven. De muziektheoretische kennis van de leerling wordt ook regelmatig onderhouden, getest en verder opgebouwd. Het te behandelen muziekrepertoire is in overleg met de leerling, maar de klassieke muziek zal altijd een hoofdzaak blijven. De orgellessen vinden meestal plaats in Drachten, aan huis of in een kerk. Ook is het mogelijk les te krijgen op het orgel van de Martinikerk te Franeker.

 

Pianoles

Jochem Schuurman geeft ook pianoles. Het ontwikkelen van een efficiënte techniek, een goede articulatie een muzikale dynamiek staan voorop. Deze doelen worden bereikt door vooral klassiek repertoire te bestuderen en door op een zo effectief mogelijk manier te oefenen. Uiteraard wordt bij de pianolessen ook aandacht besteed aan muziektheorie. De pianolessen vinden plaats in Drachten en omgeving, meestal aan huis. Ook is het mogelijk om les te krijgen op de vleugel van de Martinikerk te Franeker.

 

Kerkelijk orgelspel

Jochem Schuurman geeft ook cursussen kerkelijk orgelspel. Tijdens deze cursussen wordt op een praktische manier uitgelegd hoe de verschillende aspecten van het orgelspel tijdens kerkdiensten het beste bekeken en uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van onderwerpen zijn: orgelgebruik en registratie, tempo en ritme, voorspelen en intonaties, het spelen van zettingen en het maken van eigen werk. In overleg met de cursisten kunnen bepaalde onderwerpen extra aandacht krijgen. Uitgangspunten bij de cursussen zijn altijd eenvoud, duidelijkheid en stijlbewustzijn.

 

Bent u geïnteresseerd, of wilt u een vraag stellen, neem dan contact op via de pagina ‘Contact’.