Orgelfietstocht Stichting Organum Frisicum

Datum: 31/07/2021      13:30

De jaarlijkse orgelfietstocht van Stichting Tsjerkepaad en Stichting Organum Frisicum, samen met Peter van der Zwaag, naar de Sint Maartenskerk in Hallum (Van Gruisen, 1811), de Godeharduskerk te Marrum (Hillebrand, 1831) en de Sint Martinuskerk te Ferwert (Adema/Verschueren). Opgave kan per mail bij de heer Jan van der Meer via jjvdmeer@hetnet.nl  Deelname is gratis; wel is er collecte na afloop.