Jochem Schuurman organist van de Martinikerk in Franeker!

Datum: 06/10/2017

Op woensdag 27 september heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Franeker besloten om Jochem Schuurman te benoemen tot de nieuwe titulair organist van de Martinikerk in Franeker. Hij volgt de eind april van dit jaar overleden Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen op.

Op de vacature hadden vijf organisten gesolliciteerd en voor de slotronde zijn uiteindelijk twee kandidaten geselecteerd. Een commissie van advies bestaande uit voorzitter Jos van der Kooy, Kees Nottrot en John Terwal, stond de sollicitatiecommissie vakkundig ter zijde.

Er is een gedegen procedure voor deze benoeming gevolgd. Van meet af aan was men het er in Franeker over eens dat een organist op conservatorium niveau op het historische Van Damorgel uit 1842 moest worden benoemd. De commissie die het kerkbestuur over de benoeming ging adviseren werd breed bemenst.

Na twee gespreksrondes bleven voor het proefspel nog drie kandidaten over. Uiteindelijk hebben twee kandidaten op zaterdag 16 september ‘proef gespeeld’ voor een 10-koppige commissie waarin naast vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Franeker ook professionals Jos van der Kooy, Kees Nottrot en John Terwal en vertegenwoordigers van de Stichting Orgel Franeker, die de jaarlijkse serie orgelconcerten in Franeker organiseert, zitting hadden.
Hoewel beide kandidaten voortreffelijke organisten zijn kon er maar één overblijven en dat is Jochem Schuurman geworden. De gesprekken over de arbeidsvoorwaardelijke invulling vinden binnenkort plaats en het is de bedoeling dat hij per 1 december 2017 in dienst zal treden.